Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Ugniagesio gelbėtojo pareigybė priskiriama kvalifikuotai darbuotojų pareigybių grupei. Ugniagesio gelbėtojo pareigybės lygis C.

Ugniagesys gelbėtojas gesina gaisrus, gelbėja žmones ir turtą gaisro vietoje, vykdo pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atveju, teikia informaciją rajono gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais.

Ugniagesio gelbėtojo pareiginės algos koeficientas 3,4.

Reikalavimai pretendentui į ugniagesio-gelbėtojo pareigas:

 1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
 2. būtina turėti ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą;
 3. būti nepriekaištingos reputacijos ( reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);
 4. būtina turėti „C” kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 5. būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);
 6. būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);
 7. gebėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą, turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (būtų privalumas);
 8. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus (būtų privalumas).

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje laisvai ugniagesio-gelbėtojo pareigybei užimti;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 4. „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 5.  ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą;

Pretendentai dokumentus turi pateikti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai, adresu: Maironio g. 20b, Šilalė,  iki 2019 m. gegužės 16 d. 1700 val.

Jeigu į ugniagesio gelbėtojo pareigas pretenduoja daugiau negu vienas asmuo, pirmenybė priimant į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas (prioriteto mažėjimo tvarka), teikiama atsižvelgiant į:

 1. turimą gaisrų gesinimo ir žmonių gelbėjimo darbų atlikimo patirtį;
  1. fizinį parengtumą;
  1. sveikatos būklę.

Atrinkti kandidatai informuojami iki 2019 m. gegužės 20 d. 1700 val.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininką Evaldą Lazdauską tel. 8 616 22 943