Nuo 2024-02-01 Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos Interreg Lietuva – Lenkija projektą „Pasiruošimas miško gesinimui Lietuvos - Lenkijos pasienio ruože“. Projektą vykdys keturi partneriai: Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba, Lenkijos Grudeko komuna, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Bendras viso projekto finansavimas 534565,28 eur. Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai tenka 110925,00 eur.(80% ES lėšos, 20% Šilalės rajono savivaldybės lėšos) Projektas aktyviai skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos ugniagesių. Projekto metu bus sukurta ir įdiegta sukurta mobilioji aplikacija, skirta efektyvinti savanorių ugniagesių koordinavimą ir aktyvavimą Lietuvoje ir Lenkijoje. Vyks bendri ugniagesių mokymai, sesijos ir seminarai. Pirmasis ugniagesių susitikimas numatytas 2024 m. balandžio 18-21 dienomis. Projektas apima specializuotos gaisro gesinimo įrangos ir technologijų įsigijimą ir įdiegimą, kurie gali padėti sutrumpinti reagavimo laiką, sumažinti žalą aplinkai, apsaugoti gyvybes ir turtą. Vykdant projektą Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba įsigis šiluminio vaizdo kameras (termovizorius), droną su šiluminio vaizdo kamera, vandens siurblį, mobilų vandens rezervuarą, ugniagesių gelbėtojų gaisrų gesinimo kuprines, radijo stotis, pjūklus, gaisrų gesinimo žarnas, aprangas ir daug kitos įrangos.