2019 m. rugsėjo 10 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Evaldas Lazdauskas ir administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Stasys Aužbikas lankėsi Augustavo (Augustow, Lenkija) savivaldybėje. Apsilankymo metu buvo aptarta galimybė bendradarbiauti ruošiantis vykdyti Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos projektą „Socialinės atskirties mažinimas, skatinant savanorystę ir kuriant tam infrastruktūrą Lietuvoje ir Lenkijoje“. Jeigu minėtas projektas laimėtų atranką ir pavyktų jį įgyvendinti, Šilalės rajono savivaldybė pastatytų naują gaisrinės pastatą Pajūrio miestelyje bei įsigytų papildomos gaisrinės įrangos, o Augustavo savivaldybės savanoriai ugniagesiai renovuotų turimą ugniagesių pastatą ir taip pat įsigytų papildomos gaisrinės įrangos.