Gesina gaisrus, atlieka kitus gelbėjimo darbus. Organizuoja visuomenės informavimą apie gaisrų priežastis ir padarinius, vykdo agitacines-informacines priemones priešgaisrine tematika, konsultuoja gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais. Organizuoja SPT darbuotojų taktines pratybas bei užsiėmimus, ugniagesybos ir kitas sportines varžybas. SPT saugo įvairių nuosavybės formų turtą nuo gaisrų, vykdo pirminius gelbėjimo darbus stichinių nelaimių, katastrofų, gamybinių avarijų ir nelaimingų atsitikimų metu, teikia pagalbą rajono organizacijoms ir gyventojams ekstremalių situacijų atvejais, iki atvykimo į gaisravietę LR VRM Šilalės rajono priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, vadovauja gaisro gesinimo darbams; Priima prašymus asmenų, kurie pageidauja tapti ugniagesiais savanoriais ir sudaro savanoriškosios veiklos sutartis. Organizuoja ir vykdo savanorių ugniagesių veiklą.