Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Ugniagesio gelbėtojo pareigybė priskiriama kvalifikuotai darbuotojų pareigybių grupei. Ugniagesio gelbėtojo pareigybės lygis C.

Ugniagesys gelbėtojas gesina gaisrus, gelbėja žmones ir turtą gaisro vietoje, vykdo pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atveju, teikia informaciją rajono gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais.

Ugniagesio gelbėtojo pareiginės algos koeficientas 3,4.

Reikalavimai pretendentui į ugniagesio-gelbėtojo pareigas:

 1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
 2. būtina turėti ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą, turėti pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;
 3. būti nepriekaištingos reputacijos ( reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);
 4. būtina turėti „C” kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 5. būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);
 6. būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje laisvai ugniagesio-gelbėtojo pareigybei užimti;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 4. „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ;
 5.  ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą, pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;

Pretendentai dokumentus turi pateikti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai, adresu: Maironio g. 20b, Šilalė,  iki 2019 m. gruodžio 20 d. 1500 val.

Jeigu į ugniagesio gelbėtojo pareigas pretenduoja daugiau negu vienas asmuo, pirmenybė priimant į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas (prioriteto mažėjimo tvarka), teikiama atsižvelgiant į:

 1. Teorinių žinių patikrinimo testo rezultatus.
 2. turimą gaisrų gesinimo ir žmonių gelbėjimo darbų atlikimo patirtį;
 3. fizinį parengtumą;
 4. sveikatos būklę.
 5. pirmenybė teikiama esamiems ugniagesiams savanoriams dalyvaujantiems gesinant gaisrus ir vykdant gelbėjimo darbus.

Atrinkti kandidatai informuojami iki 2019 m. gruodžio 23 d. 1000 val.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininką Evaldą Lazdauską tel. 8 616 22 943