Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Logotipas-2-1024x491.jpg

Projekto Bendras Lietuvos – Lenkijos viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų gerinimas įgyvendinimas:

Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba kartu su partneriais Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba ir Grudeko savivaldybe (Lenkija) dalyvavo projekte „Bendras Lietuvos – Lenkijos viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų gerinimas“ Nr. LT-PL-1R-073. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti bendrų municipalinio lygio priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų efektyvumą Lietuvos – Lenkijos pasienyje. Norint pasiekti šį tikslą, buvo numatyti smulkesni projekto tikslai: priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų patobulinimas, nuperkant naujus ugniagesių automobilius su pilna gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų įranga. Projekto vykdymo laikotarpiu buvo glaudžiai bendradarbiaujama su partneriais iš Raseinių ir Grudeko. Organizuojami ugniagesių personalo apsikeitimai, rengiami bendri ugniagesių mokymų ciklai Šilalėje bei Grudeke, organizuojamos bendros šventės. Projekto vykdymo laikotarpis 18 mėnesių, nuo 2017-02-01 iki 2018-07-31. Bendra projekto finansavimo suma – 706 690,00 eurų, iš jų Šilalei tenka 244 927,00 eurų. 85% sumos finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondų, o po 15 % prisidėjo Šilalės, Raseinių ir Grudeko savivaldybės.